THỨ NĂM, 26/05/2022
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Xe

phục vụ

Thứ 2

24/6

Sáng

8h

-  Đ/c Bình, Đ/c Chiến đi công tác

Quảng Ngãi

 

Chiều

13h30

- Đ/c Bình dự Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị trung ương 10 khóa XII

HT Tỉnh ủy

 

Thứ 3

25/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

26/6

Sáng

8h00

- Đ/c Bình, Đ/c Hương làm việc với Phòng QLDSVH về đề tài khoa học

P.Giao ban

 

Chiều

14h00

 

- Đ/c Hương dự họp lấy ý kiến về khoanh vùng bảo vệ di tích Đình làng và chợ Phiên Cam Lộ (Đại diện LĐ TTQLDT&BT cùng dự)

 

UBND huyện Cam Lộ

 

 

Thứ 5

27/6

Sáng

7h30

 

 

 


 

 

8h

- Tập huấn ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và DVCTT trong giải quyết TTHC (Tp: BGĐ Sở, LĐ và chuyên viên các phòng chuyên môn có tham gia giải quyết TTHC cùng dự. Các cá nhân mang theo máy tính xách tay để thực hành)

- Đ/c Chiến dự Hội nghị phổ biến Luật đo đạc và bản đồ

Hội trường Sở

 

 

 

  

 

 

TTDVHN

 

Chiều

14h

- Đ/c Hương dự gặp mặt nhân dip kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam

HT UBND Tp Đông Hà

 

Thứ 6

28/6

Sáng

 

- BGĐ dự duyệt sơ bộ CT Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (Các phòng chuyên môn, đơn vị đơn vị sự nghiệp phục vụ theo phân công)

TTVHĐA

 

 

Chiều

14h00

 

 

19h30

- BTC Giải đua thuyền viếng NTLS Trường Sơn (Các bộ phận phục vụ theo phân công)

- BGĐ dự tổng duyệt CT Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (Các phòng chuyên môn, đơn vị đơn vị sự nghiệp phục vụ theo phân công)

NT Trường Sơn

 

 

TT VHĐA

74A 00.131

Thứ 7

29/6

Sáng

7h30

- Đ/c Hương dự Triển lãm tranh Mỹ thuật ngành Giáo dục

Nhà VH Thiếu nhi

 

Chiều

 

 

 

 

CN

30/6

Sáng

8h30

- Đ/c Bình dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng 30 tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu và trao QĐ chủ trương đầu tư cho các dự án

HT UBND tỉnh

 

 

 

Chiều

 

- BGĐ dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (Các phòng chuyên môn, đơn vị đơn vị sự nghiệp phục vụ theo phân công)

TTVHĐA

 

*Ghi chú: - Phòng QLDL thẩm định cơ sở lưu trú tại huyện Hướng Hóa, Hải Lăng,

Triệu Phong, Đông Hà (từ ngày 24 – 28/6/2019)

- Lịch đột xuất trong tuần khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, Văn phòng Sở

sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan.

 

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Giấy chứng nhận số 0025/2012 ngày 02/3/2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3: Ban Giám đốc Sở; Thủ trưởng các phòng chuyên môn; Ban Thực hiện ISO và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


GIÁM  ĐỐC
(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thắng

BẢN CÔNG BỐ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH QUẢNG TRỊ


Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động (Theo Quyết định số:308/QĐ- SVHTTDL ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2014


GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Hữu Thắng

Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008


(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-SVHTTDL ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
2. Cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc;
3. Cấp phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
4. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke;
5. Cấp giấy phép trình diễn thời trang;
6. Cấp giấy phép công diễn;
7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
8. Cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật;
9. Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh;
10. Cấp giấy phép Tượng đài -Tranh hoành tráng;
11.  Cấp giấy phép tổ chức hoạt động lễ hội;
12.  Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật;
13.  Cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch;
14.  Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
15. Công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch từ đạt chuẩn đến 02 sao;
16. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao;
17. Xét thi đua - khen thưởng các đơn vị văn hóa xuất sắc;
18. Xét thi đua - khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu;
19. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.