LỄ HỘI VĂN HOÁ DU LỊCH " NHỊP CẦU XUYÊN Á"
QUẢNG TRỊ 2007

Quảng Trị là một tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam. Đây là vùng đất giàu tiềm năng văn hoá - du lịch, có nhiều danh thắng nổi tiếng như: Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Nữ hoàng bãi biển Cửa Tùng… Cuộc chiến tranh  bảo vệ tổ quốc mấy thập kỷ qua để lại trên mảnh đất này hàng loạt di tích lịch sử đặc biệt quan trọng như: Đôi bờ Hiền Lương, Làng hầm địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, Hàng rào điện tử Mc. Namara, Đường Hồ Chí Minh huyền thoại… và nhiều di tích văn hoá nổi tiếng khác như: Nhà thờ La Vang, Tổ đình Sắc Tứ…
Quảng Trị là điểm đầu của hành lang kinh tế Đông Tây về phía Việt  Nam, là địa phương nằm giữa những tỉnh miền Trung Việt Nam có di sản thế giới đã được UNESCO công nhận (phía Bắc Phong Nha - Kẻ Bàng, phía Nam là Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An…).
Lễ hội văn hoá du lịch "Nhịp cầu xuyên Á" do tỉnh Quảng Trị tổ chức nằm trong khuôn khổ Chương trình du lịch "Con đường Di sản miền Trung", nhằm tạo điều kiện giao lưu văn hoá, hợp tác kinh tế giữa hai trục hành lang: Đông Tây - Nam Bắc, giới thiệu với du khách các nước trên trục hành lang kinh tế Đông Tây (Lào, Thái Lan, Myanma và một số nước khác trong khu vực…) những sản phẩm du lịch đặc sắc, các di sản văn hoá thế giới trên đất nước Việt Nam cũng như tiềm năng du lịch của Quảng Trị. Đồng thời đây cũng là dịp để các nước tham gia lễ hội có dịp quảng bá hình ảnh đất nước, dân tộc và địa phương mình đối với các địa phương của miền Trung Việt Nam và du khách quốc tế.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

THE CULTURE - TOURISM FESTIVAL "TRANS - ASIA SPAN" QUANG TRI 2007

Located in the Central region of Vietnam, Quang Tri Province holds rich cultural and tourism potentiality with many famous scenic spots like Dakrong Nature Reserve Area, Cua Tung Beach - once crowned as “Queen of beaches”. The past decades-long war for national salvation left on this land a series of such historical relics of special importance as Hien Luong River Banks, Vinh Moc Village Underground Tunnels, Quang Tri town Ancient Citadel, McNamara Electronic Barrier of Sensors, the Legendary Ho Chi Minh Trail, etc. And many other wel1-known cultural  relics such as La Vang Cathedral, Sac Tu Pagoda, etc.
Being the gateway of East West Economic Corridor (EWEC), regarding Vietnam, Quang Tri lies equidistantly among the Central Vietnam s provinces holding the Cultural Heritage sites official1y recognized by UNESCO (Phong Nha - Ke Bang to the North, Hue Imperial City, My Son Sanctuary, Hoi An ancient town, etc to the South). The Cultural - Tourism Festival “Trans - Asia Span” organized by Quang Tri Province under the Tourism Program “Central Viet Nam World Heritage Road” (WHR) aims at creating favorable conditions for cultural exchange and economic cooperation between two corridor axes, i.e. East West - North South in order to make known to the visitors living in the EWEC  countries ( Laos, Myanmar, Thailand and others in the region) the unique tourism products, the World Heritage sites in Vietnam as well as the tourism development potentiality in Quang Tri Province. At the same time, this is also an opportunity for the countries participating in the Festival to advertise the images of their own respective countries, people and traditions to those in Central Vietnam and tourists world-wide.